Tankar om trä

Så länge jag kan minnas har jag, på något sätt, arbetat med levande material.

Efter snart 40 år som lärare fascineras jag ännu av barns kreativa tankar och fantasier. Därför står jag fortfarande kvar med den ena foten i skolans värld medan jag står med den andra i min verkstad.

Detta är en bra kombination där den ena verksamheten ger näring till den andra.

Trä, som levande material, är starkt i sin vilja. Trä är som människor, det har karraktär.

Som hantverkare lever jag med plankorna runt omkring mig. De blir så småningom som gamla vänner. Man måste vara varsam och förtjäna träets vänskap. Annars gör man bara likgiltiga ting.

Mina skåp är produkter av samspelet mellan en idé och ett stycke trä. Oftast tar träet över kommandot under arbetets gång och bestämmer själv slutgiltig utformning.

Därför är varje skåp unikt. Unikt, även om skåpet är ett i en serie "tema med variationer", där temat är den stock som skåpen är födda ur. Hur skulle jag annars hinna med att tala med träet?

Många av mina skåp hamnar direkt hos privata beställare vilket tar mycket av min tid i anspråk.

Under de senaste tjugo åren har jag representerats i 20-talet utställningar. Dessutom har jag haft 10-talet egna utställningar.

Björn Wipemo